นักวิชาการแนะทางออกตั้งสภาประชาชน

นักวิชาการแนะทางออกตั้งสภาประชาชน

นักวิชาการแนะทางออกตั้งสภาประชาชน

รูปข่าว : นักวิชาการแนะทางออกตั้งสภาประชาชน

นักวิชาการแนะทางออกตั้งสภาประชาชน นักวิชาการแนะทางออกสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองด้วยการตั้งสภาประชาชนที่ประกอบด้วยประชาชนทุกฝ่าย ไม่ใช่จากมวลชนฝั่งใดฝั่งหนึ่ง พร้อมแนะแกนนำมวลชนไม่ยกระดับการเคลื่อนไหว ซึ่งจะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มองว่าเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลประกาศขยายพื้นที่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ในฐานะดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แก้ปัญหาภาวะไม่เรียบร้อยได้ แต่หากถึงขั้นใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะถือเป็นการยกระดับรองรับสถานการณ์ผิดปกติ และมีความรุนแรง ดังนั้น ผู้ชุมนุมต้องไม่ยกระดับเกินไปกว่านี้ ซึ่งต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวขณะนี้ก้าวข้ามการชุมนุมโดยสงบสันติแล้ว

ทั้งนี้ ระบุถึงทางออกในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายขัดแย้งต่างไม่ยอมรับข้อเสนอของกันและกัน ด้วยการจัดตั้งสภาประชาชน แต่ต้องไม่ใช่จากฝั่งใดฝั่งหนึ่ง โดยกลุ่มต้องมาคุยกัน เพื่อให้อำนาจกลับสู่ประชาชนอย่าแท้จริง โดยเฉพาะก่อนที่รัฐบาลจะมีการลาออก หรือยุบสภา ต้องมีกระบวนการทำสัญญาประชาคมหาทางแก้ปัญหาแก้รัฐธรรมนูญ โดยใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนเลือกตั้ง

สอดคล้องกับความเห็นของ รศ.พรชัย เทพปัญญา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ระบุว่า การลาออก หรือยุบสภา ไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดี เพราะทั้ง 2 วิธี ก็จะไม่พ้นที่จะทำให้ ส.ส. และพรรคการเมืองเดิมๆ กลับเข้ามาสู่สภาอีก และที่สุดการเมืองก็วนเวียนกลับมาแบบเดิม

ทั้งนี้ มองว่าระบบพรรคการเมืองของไทยปัจจุบัน มีจุดอ่อนที่ระบบทุนนิยมเข้ามาครอบงำมากเกินไป ทำให้พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ไม่เกิด จึงจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในรูปของสภาประชาชน


กลับขึ้นด้านบน