ปชช.ริมน้ำจ.ตรังเร่งอพยพ หลังระดับน้ำเพิ่มสูง

ปชช.ริมน้ำจ.ตรังเร่งอพยพ หลังระดับน้ำเพิ่มสูง

ปชช.ริมน้ำจ.ตรังเร่งอพยพ หลังระดับน้ำเพิ่มสูง

รูปข่าว : ปชช.ริมน้ำจ.ตรังเร่งอพยพ หลังระดับน้ำเพิ่มสูง

ปชช.ริมน้ำจ.ตรังเร่งอพยพ หลังระดับน้ำเพิ่มสูง แม้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่หลายพื้นที่ในภาคใต้ ยังคงเผชิญกับน้ำที่มีปริมาณมาก โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองตรัง ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำต้องเร่งอพยพ และขนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ในที่ปลอดภัย หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทหารร้อย 15 พัน 4 ค่ายพระยารัษฏานุษาประดิฐษ์ นำกำลังกว่า 1 กองร้อย เร่งช่วยชาวบ้านริมแม่น้ำตรัง บริเวณตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง เร่งอพยพของใช้ที่จำเป็นออกจากบ้าน มาอาศัยอยู่ภายในเต้นท์ชั่วคราว หลังน้ำจากเทือกเขาบรรทัด และน้ำจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงไหลลงมาสมทบต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

ล่าสุดพนังกั้น 2 จุด คือ บริเวณพนังกั้นน้ำนาตาล่วง และพนังกั้นหนองตรุด ไม่สามารถรับน้ำได้ และเริ่มเอ่อล้นออกมา ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนน้ำที่อาจจะไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนได้อย่างฉับพลัน

เช่นเดียวกับจังหวัดพัทลุง ชาวบ้านกว่า 1,000 ครอบครัว ในต.ลำปำ ต.มะกอกเหนือ และต.พนางตุง อ.เมืองพัทลุง ยังประสบภัยน้ำท่วมขัง เหมือนทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ทางจังหวัดสรุปพื้นที่ทางการเกษตร ทั้ง 3 ตำบลถูกน้ำท่วมกว่า 5,000 พันไร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังใช้เรือเข้าออกได้เพียงอย่างเดียว

นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ติดตามเจ้าท่าขนส่งทางน้ำ หลังนำเรือขุดเจาะร่องน้ำ ขยายความกว้างของร่องน้ำ บริเวณบ้านหิน ต.ละงู อ.ละงู ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ พบว่ากระแสน้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ทำให้น้ำที่ท่วมอยู่หลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่จังหวัดสงขลา ชาวต.เชิงแส ต.กระแสสินธุ์โรพัง และต.ใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ กว่า 1 ครอบครัว ทยอยเข้ารับถุงยังชีพพระราชทาน ที่อัญเชิญโดยนายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ หลังชาวบ้าน 4 ตำบลประสบภัยน้ำท่วม เช่นเดียวกับอ.ระโนด สิงหนคร และสทิงพระ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน