ตรวจพบปัญหาออก "ใบประทวน" ล่าช้า โครงการรับจำนำข้าว

ตรวจพบปัญหาออก "ใบประทวน" ล่าช้า โครงการรับจำนำข้าว

ตรวจพบปัญหาออก "ใบประทวน" ล่าช้า โครงการรับจำนำข้าว

รูปข่าว : ตรวจพบปัญหาออก "ใบประทวน" ล่าช้า โครงการรับจำนำข้าว

ตรวจพบปัญหาออก บรรยากาศการรับจำนำข้าวหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนอยู่ระหว่างปลูกข้าวรอบใหม่ ขณะที่คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําข้าวระดับจังหวัดออกตรวจโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นพบว่า ยังมีการออกใบประทวนล่าช้า

คณะอนุกรรมการ ติดตามกํากับดูแลการรับจํานําข้าว จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสี ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ออกใบประทวนและการจ่ายเงินที่ล่าช้า เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ชี้แจงว่า การออกใบประทวนที่ล่าช้า เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

ขณะที่บรรยากาศการรับจำนำข้าว ตามโรงสีหลายแห่งใน จ.บุรีรัมย์ พบว่า ชาวนาต้องนำรถบรรทุกข้าวไปรอเป็นเวลานาน ทำให้ต้องเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่อีก 19 จุด ใน 19 อำเภอ และเตรียมเปิดจุดรับจำนำเพิ่มอีก 4 อำเภอ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ตรงข้ามกับ จ.พิจิตร ที่อยู่ในช่วงเริ่มปลูกข้าวรอบใหม่ ทำให้ชาวนานำข้าวไปจำนำกันน้อย ขณะที่โรงสีที่เข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง เร่งออกใบประทวนให้ชาวนา ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ

เช่นเดียวกับ จ.นครสวรรค์ ที่คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดระดับจังหวัด ที่ได้อนุมัติโรงสีที่ขอเข้าร่วมโครงการ 55 จุด ครอบคลุม 11 อำเภอ แต่พบว่า ชาวนานำข้าวไปจำนำน้อยเช่นกัน เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นของการปลูกข้าว


กลับขึ้นด้านบน