ส.ส.ประชาธิปัตย์อภิปรายโจมตีโครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว

ส.ส.ประชาธิปัตย์อภิปรายโจมตีโครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว

ส.ส.ประชาธิปัตย์อภิปรายโจมตีโครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว

รูปข่าว : ส.ส.ประชาธิปัตย์อภิปรายโจมตีโครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว

ส.ส.ประชาธิปัตย์อภิปรายโจมตีโครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการอภิปรายจากสมาชิกจำนวน 10 คน มีประเด็นสำคัญในช่วงท้ายของการอภิปราย ก่อนที่จะปิดการประชุมในเวลา 01.35 น. ทาง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายโจมตีโครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว มีการทุจริตทุกขึ้นตอน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส.เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ชี้ว่าที่ผ่านมาโครงการรับจำนำข้าวเกิดความผิดพลาดส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดค้าข้าวจากการกำหนดราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 40-50 ทำให้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าว คุณภาพข้าวไทยลดลง เกิดปัญหาการทุจริตในกระบวนการรับจำนำทุกขั้นตอน ทั้งการการสวมสิทธิ์ การระบายข้าวที่ไม่โปร่งใส และเกิดปัญหาภาระทางการคลัง โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 680,000 ล้านบาท และมีการประเมินว่าโครงการนี้ขาดทุนกว่า 400,000 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับวงเงินที่ใช้รับจำนำ แต่มีชาวนาส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์ ไม่นับรวมโครงการรับจำนำข้าวในปีนี้ที่ต้องใช้วงเงินรับจำนำอีก 270,000 ล้านบาท ขณะที่การระบายข้าวได้เงินคืนมาเพียง 140,000 ล้านบาท ทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขาดสภาพคล่องในการจ่ายเงินรับจำนำข้าวให้กับชาวนาในฤดูกาลนี้

นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ส.ส.ยะลา อภิปรายถึงปัญหาการทุจริตในการระบายข้าวในประเทศผ่านการทำข้าวถุงธงฟ้าลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยทั้งโครงการข้าวถุงธงฟ้า ข้าวถุงถูกใจ ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. โดยระบุว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายที่ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพข้าว จัดทำข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ในหลายครั้ง จำหน่ายในราคาถุงละ 70 บาท แต่กลับส่งข้าวไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ ขณะเดียวกัน ยังได้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาขาย ทำให้ประเทศเสียหาย

ขณะที่ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม อภิปรายถึงกระบวนการระบายข้าวที่ไม่โปร่งในขององค์การคลังสินค้าหรือ อคส.ว่ามีบริษัทเอกชนที่ได้ประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพข้าวของรัฐ โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่ในบางจังหวัดพบว่ามีข้าว อคส.ที่มีการปรับปรุงผ่านบริษัทดังกล่าวจำหน่ายตามร้านค้าเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกัน พบว่ามีการขายเกินราคาตั้งแต่ถุงละ 75-90 บาท พร้อมกับนำคลิปมาแสดง จากนั้น เวลาประมาณ 01.35 น. นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม ก็ได้ปิดการประชุม


กลับขึ้นด้านบน