กทม.ปิด 24 ร.ร.เขตพื้นที่ชุมนุม

กทม.ปิด 24 ร.ร.เขตพื้นที่ชุมนุม

กทม.ปิด 24 ร.ร.เขตพื้นที่ชุมนุม

รูปข่าว : กทม.ปิด 24 ร.ร.เขตพื้นที่ชุมนุม

กทม.ปิด 24 ร.ร.เขตพื้นที่ชุมนุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนคร ป้อมปรามศัตรูพ่าย ดุสิต ต่อไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ และอาจพิจารณาปิดโรงเรียนในเขตอื่น ที่มีการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมเพิ่มเติมอีกด้วย

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด กทม. ในพื้นที่เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย และดุสิต ทั้ง 24 โรงเรียน อีกไปอีก 2 วัน จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน โดยโรงเรียนที่สั่งปิดในเขตพระนคร มีจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดราชบพิธ, โรงเรียนวัดพระเชตุพน,โรงเรียนวัดมหรรณพ์, โรงเรียนวัดราชนัดดา, โรงเรียนวัดสุทัศน์, โรงเรียนวัดอินทรวิหาร, โรงเรียนวัดตรีทศเทพ, โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม, โรงเรียนวัดมหาธาตุ, โรงเรียนราชบูรณะ และโรงเรียนวัดใหม่อมตรส
 
เขตดุสิตปิดโรงเรียน มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร, โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร, โรงเรียนสุโขทัย, โรงเรียนราชผาติการาม, โรงเรียนวัดจันทรสโมสร, โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม, โรงเรียนสวัสดิ์วารีสีมาราม, โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม และโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวณสะพานขาว)
 
ส่วนเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคณิกาผล, โรงเรียนวัดดิสานุการาม, โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ และโรงเรียนวัดสิตาราม นอกจากนี้ อาจจะมีการพิจารณาปิดโรงเรียนในเขตอื่นเพิ่มเติม หากพบว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอีกด้วยอย่างไรก็ตาม ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังเปิดให้นักศึกษามาเรียนตามปกติ เนื่องจากยังไม่มีการแจ้งปิดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
 


กลับขึ้นด้านบน