บรรยากาศเคลื่อนขบวนชุมนุมสถานที่ต่างๆ

บรรยากาศเคลื่อนขบวนชุมนุมสถานที่ต่างๆ

บรรยากาศเคลื่อนขบวนชุมนุมสถานที่ต่างๆ

รูปข่าว : บรรยากาศเคลื่อนขบวนชุมนุมสถานที่ต่างๆ

บรรยากาศเคลื่อนขบวนชุมนุมสถานที่ต่างๆ การเคลื่อนขบวนชุมนุมปิดล้อมกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผู้ชุมนุมสามารถเข้าไปภายในกระทรวงและมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์พร้อมประกาศชัยชนะแล้ว

วันนี้ (27 พ.ย.) กลุ่มผู้ชุมนุมที่เวทีถนนราชดำเนินมีการเคลื่อนขบวนไป 3 เส้นทางด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ คือการให้ข้าราชการนั้นสามารถหยุดงาน และมีอิสระในการที่จะเข้ามาร่วมชุมนุม

ขบวนผู้ชุมนุมที่เคลื่อนขบวนจากเวทีการชุมนุมที่ถนนราชดำเนินไปยังกระทรวงแรงงานซึ่งนำโดย นายอิสระ สมชัย โดยเมื่อไปถึงพบว่ากระทรวงแรงงานปิดประตูทางเข้า-ออกทุกทาง พร้อมล็อกกุญแจอย่างแน่นหนา และมีตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนประมาณ 500 นาย และรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออกอย่างเข้มงวดด้วย ทำให้ผู้ชุมนุมไม่สามารถเข้าไปในกระทรวงแรงงานได้จึงประกาศว่าจะเข้าไปด้วยวิธีการอื่น ทำให้นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงานออกมาเจรจากับ นายอิสระ ก่อนจะยอมเปิดประตูให้ผู้ชุมนุมเข้าไปชุมนุมด้านในกระทรวงแรงงานเพื่อให้มีพื้นที่ในการเจรจากันจนกระทั่งรองปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าข้าราชการกระทรวงแรงงานทุกคนจะทำงานเพื่อรับใช้ประชาชน กลุ่มผู้ชุมนุมจึงพอใจและเคลื่อนขบวนต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนอีกจุดนึงเป็นขบวนจากเวทีราชดำเนิน ที่นำโดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และนายณัฐพงษ์ ทีปสุวรรณ เคลื่อนขบวนมาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากเดินทางไปกระทรวงอุตสาหกรรมจนกระทรวงอุตสาหกรรมยอมประกาศให้ข้าราชการกลับบ้านได้ และมีอิสระที่จะเข้าร่วมการชุมนุม โดยกระทรวงวิทย์ฯ แกนนำได้เจรจากับนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงทันทีที่ไปถึงที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวง และเจรจากันทั้งหมด 2 ครั้งภายในเวลาที่ต่างกันเพียง 10 นาที ก่อนที่รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะยืนยันว่าได้ติดต่อกับปลัดกระทรวงแล้วว่าได้อนุญาติให้ข้าราชการหยุดงาน และไปร่วมชุมนุมได้โดยอิสระ ผู้ชุมนุมก็พอใจพร้อมประกาศเชิญชวนข้าราชการให้ไปร่วมชุมนุม และเคลื่อนขบวนกลับไปทีเวทีการชุมนุมที่กระทรวงการคลัง


กลับขึ้นด้านบน