นักวิชาการแนะทางออกปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

นักวิชาการแนะทางออกปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

นักวิชาการแนะทางออกปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

รูปข่าว : นักวิชาการแนะทางออกปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

 นักวิชาการแนะทางออกปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง นักธุรกิจและนักวิชาการบางส่วน เสนอทางออกประเทศไทย ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ทั้ง 2 ฝ่าย ควรถอยคนละก้าว เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งและหันหน้ามาพูดคุยกัน

ศ.ลิขิต ธีรเวคิน อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ความเห็นบนเวที "เสวนาฝ่าความขัดแย้ง ในวิถีประชาธิปไตยแบบไทยๆ" ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า ทางออกของประเทศไทยต่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายต้องยอมถอยคนละก้าว แล้วหันหน้าหาทางออกร่วมกัน ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เพื่อไม่ทำให้ประเทศชาติล้าหลัง เนื่องจากกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 2 ปีข้างหน้า

 
นายทองดี ทองผาย นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า จ.ศรีสะเกษ มองว่า ทุกฝ่ายต้องยอมรับการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง ไม่มองกฎหมายเข้าข้างตัวเอง และใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ตัดสินปัญหา
 
เช่นเดียวกับนายชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เห็นว่า ทั้ง 2 ฝ่าย ต้องไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ทำลายทรัพย์สินทางราชการส่วนรัฐบาล ต้องระวังมือที่ 3 สร้างสถานการณ์รุนแรง และควรใช้วิธีเจรจาหาทางออกร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่า รัฐบาลจะใช้วิธีการยุบสภา 
 
เช่นเดียวกับ นายอภิชา ตระสินธุ์ภาคอุตสาหกรรม จ.เชียงราย ที่เห็นว่า ทั้ง 2 ฝ่ายควรถอยคนละก้าว เพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจของประเทศ 
 
ขณะที่นายจุมพล ชื่นจิตต์ศิริ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มองว่า ทางออกที่ดีที่สุดคือ การยุบสภา
 
ส่วนผู้นำเครือข่ายภาคประชาสังคม จ.นครสวรรค์ มองว่า การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ นายกรัฐมนตรีควรยุบสภา แล้วให้ประชาตัดสินใจ ส่วนประชาชนบางส่วน ใน จ.เชียงใหม่ ต้องการให้ทั้ง 2 ฝ่าย ถอยคนละก้าว เพื่อประเทศชาติ


กลับขึ้นด้านบน