ผู้ค้าตลาดโรงเกลือค้านขยายพื้นที่ร้านค้า

ผู้ค้าตลาดโรงเกลือค้านขยายพื้นที่ร้านค้า

ผู้ค้าตลาดโรงเกลือค้านขยายพื้นที่ร้านค้า

รูปข่าว : ผู้ค้าตลาดโรงเกลือค้านขยายพื้นที่ร้านค้า

ผู้ค้าตลาดโรงเกลือค้านขยายพื้นที่ร้านค้า กลุ่มผู้ค้าชาวไทย และชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว ร่วมกันคัดค้านไม่ให้นำพื้นที่จอดรถไปสร้างร้านค้าเพิ่มขึ้น จากการที่มีพื้นที่จอดรถน้อยลง ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยืนยันความจำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

พ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทย และชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว ร่วมกันเดินถือป้ายคัดค้านไม่ให้มีการสร้างร้านค้าเพิ่มขึ้น เพราะทุกวันนี้ มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน กระจายเต็มพื้นที่แล้ว ขณะที่ พื้นที่จอดรถกลับมีน้อยลง จึงต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรพื้นที่จอดรถให้มากขึ้น เพราะทุกวันนี้ผู้ที่มาซื้อของในตลาดต้องไปอาศัยจอดข้างถนน ทำให้เกิดปัญหาการจราจร

โดยจุดที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจะสร้างร้านค้าเพิ่มเติมนั้นอยู่บริเวณหน้า อาคาร ก 1 และ ข 1 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่จอดรถของผู้ที่มาซื้อของในตลาด เมื่อสร้างเสร็จจะมีร้านค้าเพิ่มขึ้นถึง 60 ห้อง จะทำให้ตลาดหนาแน่นจนเกินไป ทั้งที่ผู้ค้าระบุว่าทุกวันนี้ลูกค้ามีจำนวนลดลง เพราะไม่มีที่จอดรถ และตลาดก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมลงทุกวัน

ขณะที่ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดโรงเกลือให้ความเห็นว่าควรจะมีการจัดระเบียบการจราจรที่เข้มงวดกว่านี้ และเพิ่มที่จอดรถให้มากขึ้น รวมทั้งควรมีการจัดโซนร้านค้าให้เป็นระเบียบตลอดจนมีการดูรักษาความสะอาดตลาดให้มากกว่านี้

ด้านนายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วชี้แจงว่าโครงการที่เกิดขึ้นนี้มีเป้าหมายที่จัดระเบียบการจราจร และขยายพื้นที่การค้าเพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่จอดรถอยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่ให้มีมากขึ้น โดยขอให้กลุ่มผู้ค้าทุกคนเข้าใจการพัฒนาพื้นที่ของ อบจ.สระแก้ว

ติดตามการแก้ปัญหานี้จากตัวแทนผู้ค้าตลาดโรงเกลือ และตัวแทนจาก อบจ.สระแก้ว ในรายการสถานีประชาชน ในเวลา 14.05 น. เป็นต้นไป
 


กลับขึ้นด้านบน