นักวิชาการแนะตั้งคนกลางเป็นตัวแทนการเจรจาแก้ปัญหาบ้านเมือง

นักวิชาการแนะตั้งคนกลางเป็นตัวแทนการเจรจาแก้ปัญหาบ้านเมือง

นักวิชาการแนะตั้งคนกลางเป็นตัวแทนการเจรจาแก้ปัญหาบ้านเมือง

รูปข่าว : นักวิชาการแนะตั้งคนกลางเป็นตัวแทนการเจรจาแก้ปัญหาบ้านเมือง

นักวิชาการแนะตั้งคนกลางเป็นตัวแทนการเจรจาแก้ปัญหาบ้านเมือง นักวิชาการสันติวิธี แนะทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง พร้อมหาคนกลาง ทำหน้าที่ในการประสานงาน และเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ

นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำจดหมายเปิดผนึกถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำการชุมนุม ในนามกลุ่มศึกษาสันติวิธี โดยเสนอแนะให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการปะทะ ไม่ใช้ความรุนแรง มีความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยุติพฤติกรรมความขัดแย้ง และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน แม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกัน ขณะที่รัฐบาลก็ต้องระมัดระวังการดำเนินการที่อาจเพิ่มเงื่อนไขความขัดแย้ง ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ก็ควรดำเนินการในกรอบของรัฐสภาเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ยังเสนอให้ตั้งคนกลาง โดยหยิบยืมสูตรการตั้งอนุญาโตตุลาการมาประยุกต์ใช้ เพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงาน และเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ

ขณะที่ กลุ่มคณาจารย์และนักวิชาการ อาทิ นายนิธิ เอียวศรีวงศ์, นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นางพวงทอง ภวัครพันธุ์, นายประจักษ์ ก้องกีรติ, นายดำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ร่วมกันออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า รัฐบาลจำเป็นต้องคืนอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองให้กับประชาชน โดยขอให้รัฐบาลจัดให้มีการลงประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีกำหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน หลังรัฐบาลประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหลังจากนั้น รัฐบาลต้องประกาศจะยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ


กลับขึ้นด้านบน