แถลงการณ์สภาหอการค้าไทยแนะรัฐยุบสภา

แถลงการณ์สภาหอการค้าไทยแนะรัฐยุบสภา

แถลงการณ์สภาหอการค้าไทยแนะรัฐยุบสภา

รูปข่าว : แถลงการณ์สภาหอการค้าไทยแนะรัฐยุบสภา

แถลงการณ์สภาหอการค้าไทยแนะรัฐยุบสภา หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เสนอให้รัฐบาลยุบสภา หลังจากที่มีการหาข้อสรุปร่วมกันกับทุกฝ่ายแล้ว พร้อมยังเสนอเป็นองค์กรตัวกลางเชื่อมโยงทุกฝ่ายทางออกให้กับประเทศ ห่วงการสร้างเงื่อนไขในการชุมนุม อาจนำไปสู่เหตุรุนแรงได้

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้าน ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ และมีแนวโน้มยื้ดเยื้อ ทำให้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศและสมาคมการค้า เป็นห่วงต่อสถานการณ์ จึงได้ประชุมหารือ และมี 4 ข้อเสนอแนะ

โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมเป็นตัวกลางให้กับทุกภาคส่วน และจะยึดหลักกฎหมายและความถูกต้อง อีกทั้งจะร่วมกับสถาบันต่างๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และผู้เป็นที่ยอมรับในสังคม

สำหรับการแสดงความเห็นทางการเมือง ถือเป็นสิทธิ์ชอบธรรมตามกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา และเห็นว่ากลยุทธ์ทางการเมืองที่มีการตั้งเงื่อนไข เสี่ยงต่อการนำไปสู่การใช้ความรุนแรง

ทั้งนี้จึงเห็นว่า การยุบสภา เป็นทางออกหนึ่ง ภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยที่จะนำไปสู่สันติ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา จึงขอให้ทุกฝ่ายมีการเจรจราหาข้อยุติเบื้องต้นก่อนการยุบสภา โดยมีองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นตัวกลางในการเจรจา ส่วนหอการค้ายืนยันว่าจะยึดหลักการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น

ขณะที่การฟังความเห็นจากสมาคมการค้าทั่วประเทศ พบว่าร้อยละ 60-70 เสนอให้มีการเจรจรา แต่ร้อยละ 30 เสนอให้ยุบสภา ขณะที่ความเห็นจากหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 60-70 ระบุควรยุบสภา เลยออกมาเป็นข้อเสนอสำหรับแถลงการเพื่อหาทางออกนี้ จะมีการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน