ยุติเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.กาญจนบุรี

ยุติเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.กาญจนบุรี

ยุติเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.กาญจนบุรี

รูปข่าว : ยุติเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.กาญจนบุรี

ยุติเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ จ.กาญจนบุรี เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำที่ จ.กาญจนบุรี ต้องยุติลงจากการที่ประชาชนจำนวนมากที่คัดค้านโครงการไม่สามารถเข้าไปร่วมเวทีรับฟังได้ จนทำให้มีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่

เกิดเหตุความวุ่นวายบริเวณหน้าห้อง ซึ่งจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.กาญจนบุรี ทำให้เวทีรับฟังความคิดเห็นต้องยุติลงในเวลา 10.00 น. เนื่องจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างคลองผันน้ำ หรือ ฟลัดเวย์ ตามสัญญา A 5 จำนวนมาก ได้มาเข้าร่วมในงานนี้ แต่ห้องประชุมมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถรองรับได้จำนวนคนที่มากได้ ทำให้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมในเวทีเกิดความไม่พอใจ และเกิดการเผชิญหน้าเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าห้องประชุม นานกว่า 1 ชั่วโมง

ส่งผลให้ทีมวิทยากรต้องประกาศยุติเวทีรับฟังครั้งนี้ลง เพราะเกรงว่าจะเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชน ขณะที่ผู้ว่าราชการได้เข้ามาเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน โดยรับปากว่าจะทำหนังสือถึง กบอ.ว่าชาว จ.กาญจนบุรี ไม่เห็นด้วยกับโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน