“พระองค์โสมฯ” ทรงร่วมรายการพิเศษ เนื่องในวันเอดส์โลก

“พระองค์โสมฯ” ทรงร่วมรายการพิเศษ เนื่องในวันเอดส์โลก

“พระองค์โสมฯ” ทรงร่วมรายการพิเศษ เนื่องในวันเอดส์โลก

รูปข่าว : “พระองค์โสมฯ” ทรงร่วมรายการพิเศษ เนื่องในวันเอดส์โลก

“พระองค์โสมฯ” ทรงร่วมรายการพิเศษ เนื่องในวันเอดส์โลก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงร่วมรายการพิเศษ เนื่องในวันเอดส์โลก ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เวลา 23.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงร่วมรายการพิเศษ "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เขตหลักสี่ ซึ่งศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดให้มีรายการถ่ายทอดสด เพื่อนำรายได้จากการจัดงานฯ ไปสมทบกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ในโครงการต่าง ๆ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องโรคเอดส์ และปลูกจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย กิจกรรมในงานมีการรับบริจาคเงินทางโทรศัพท์ จากผู้มีจิตศรัทธา มีการขับร้องเพลงของศิลปินนักร้อง ละครสั้น เรื่องหัวใจทองคำ สารคดีสั้นเกี่ยวกับโรคเอดส์ และการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์จากแพทย์ พยาบาล

สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ และความสำคัญในการร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และให้กำลังใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทางสภากาชาดไทยจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ คำขวัญวันเอดส์โลก คือ "Getting to Zero : เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้" และศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย ยังได้ร่วมรณรงค์ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโรคเอดส์ โดยจัดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ "คนรุ่นใหม่ ใส่ใจเอดส์" ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไปทรงเปิดงานฯ และทรงจุดเทียนส่องใจในงานดังกล่าว ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ด้วย


กลับขึ้นด้านบน