"กปปส." เคลื่อนไหวไปหน่วยราชการเช้านี้

"กปปส." เคลื่อนไหวไปหน่วยราชการเช้านี้

"กปปส." เคลื่อนไหวไปหน่วยราชการเช้านี้

รูปข่าว : "กปปส." เคลื่อนไหวไปหน่วยราชการเช้านี้

การเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ยืนยันแผนปฏิบัติการกดดันรัฐบาลขั้นสูงสุด ที่จะเคลื่อนขบวนยึดพื้นที่กระทรวง ทบวง กรม รวมถึงทำเนียบรัฐบาล ในเช้าวันนี้ (1 ธ.ค.56) โดยให้เหตุผล รัฐบาลไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศ

การชุมนุมของกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ที่ลานด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการ มีการเชื่อมต่อไปยังเวทีปราศรัยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ กระทรวงการคลัง
 
โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได้ขึ้นเวทีปราศรัยประกาศย้ำการเคลื่อนไหววันนี้  (1 ธ.ค.56) ว่า จะเดินทางไปยัง กระทรวงต่าง ๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อ เป็นการดำเนินการเพื่อการสกัดกั้นการทำหน้าที่ของรัฐบาลทีอ้างถึงความไม่ชอบธรรมในการบริหารประเทศ โดยยืนยันว่า กลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่มีการใช้ความรุนแรงในการคลื่อนไหว
 
ขณะที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน ในเช้าวันนี้  (1 ธ.ค.56) ตั้งแต่ 0.00 น.จะมีการแบ่งมวลชนเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวดาวกระจายไปยังสถานที่ราชการบริเวณใกล้เคียงทั้งทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และอีก 5 สถานที่ ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผย


กลับขึ้นด้านบน