โรงเรียน-มหาวิทยาลัย ประกาศปิดเรียน

โรงเรียน-มหาวิทยาลัย ประกาศปิดเรียน

โรงเรียน-มหาวิทยาลัย ประกาศปิดเรียน

รูปข่าว : โรงเรียน-มหาวิทยาลัย ประกาศปิดเรียน

โรงเรียน-มหาวิทยาลัย ประกาศปิดเรียน โรงเรียนทั้งสังกัด สพฐ. สกอ. กทม.และเอกชน และมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง ประกาศปิดการเรียนในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมมีความรุนแรง

โรงเรียนทั้งสังกัด สพฐ. สกอ. กทม.และเอกชน และมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง ประกาศปิดการเรียนในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมมีความรุนแรง โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศปิดเรียนแล้ว ดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังไม่ปกติ ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป ขอให้นักศึกษาติดตามสถานการณ์ได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด้วย

ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประกาศหยุดการเรียนการสอน และปิดทำการ ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ทั้งที่วิทยาเขตบางมด และวิทยาเขตบางขุนเทียน โดยจะทำการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษา จากวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม เป็นวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม วันอังคารที่ 3 ธันวาคม เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม และวันพุธที่ 4 ธันวาคม เลื่อนเป็นวันพุธที่ 11 ธันวาคม

ขณะที่นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.กล่าวในการประชุม ทปอ.ว่าได้เสนอปิดการเรียนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5-10 ธันวาคม นี้ รวมถึงจะหารือกรณีที่นักศึกษารามคำแหงถูกทำร้ายเสียชีวิตด้วย


กลับขึ้นด้านบน