จีนประณามญี่ปุ่นไม่ปฏิบัติตามเขตน่านฟ้าใหม่

จีนประณามญี่ปุ่นไม่ปฏิบัติตามเขตน่านฟ้าใหม่

จีนประณามญี่ปุ่นไม่ปฏิบัติตามเขตน่านฟ้าใหม่

รูปข่าว : จีนประณามญี่ปุ่นไม่ปฏิบัติตามเขตน่านฟ้าใหม่

จีนประณามญี่ปุ่นไม่ปฏิบัติตามเขตน่านฟ้าใหม่ ทางการจีนแสดงความยินดีที่สายการบินของสหรัฐฯยอมแจ้งแผนการบินเมื่อบินเข้าสู่เขตป้องกันภัยทางอากาศของจีน พร้อมประณามทางการญี่ปุ่นที่ไม่ยอมปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้

โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่สายการบินของสหรัฐฯ ยอมแจ้งแผนการบินให้เจ้าหน้าที่จีนรับทราบเมื่อบินเข้ามาในเขตป้องกันน่านฟ้าของจีน โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสายการบินเหล่านี้ต้องการร่วมมือกับทางการจีน ทั้งยังเป็นการรับรองความปลอดภัยให้กับเที่ยวบินที่บินเข้ามาในเขตนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนยังได้ประณามรัฐบาลญี่ปุ่นที่ยืนยันจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลจีน โดยหวังว่าญี่ปุ่นจะยุติการกระทำดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้สายการบินแจแปนแอร์ไลน์ และสายการบินเอเอ็นเอของญี่ปุ่นก็ได้บินเข้ามาในเขตดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ทางการจีนรับทราบ

จีนประกาศเขตป้องกันน่านฟ้าฉบับใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงน่านฟ้าเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีน และญี่ปุ่น โดยเรียกร้องให้เครื่องบินของต่างประเทศต้องแสดงตัวตนเมื่อเข้ามาในเขตนี้ ขณะที่สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ไม่ยอมรับการประกาศเขตดังกล่าว


กลับขึ้นด้านบน