นักเศรษฐศาสตร์อิสระเสนอรัฐคืนอำนาจประชาชน

นักเศรษฐศาสตร์อิสระเสนอรัฐคืนอำนาจประชาชน

นักเศรษฐศาสตร์อิสระเสนอรัฐคืนอำนาจประชาชน

รูปข่าว : นักเศรษฐศาสตร์อิสระเสนอรัฐคืนอำนาจประชาชน

นักเศรษฐศาสตร์อิสระเสนอรัฐคืนอำนาจประชาชน นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองเสนอให้รัฐบาลคืนอำนาจให้กับประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยมีตัวแทนจากนักวิชาการ และประชาชนโดยปราศจากนักการเมืองเข้าร่วมในคณะบุคคลร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง เสนอให้ตั้งคณะบุคคลขึ้นเพื่อร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่จะต้องเน้นป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ถ่วงดุลการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระ และสื่อมวลชน โดยต้นตอของปัญหาการชุมนุม คือระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะคณะบุคคลปกป้องผลประโยชน์ให้พวกพ้องของตัวเองสะท้อนมาตลอด 10 ปี ที่ไม่ว่าใครจะขึ้นมาบริหารประเทศ ก็มีการชุมนุมประท้วง

ทั้งนี้ รศ.สมชาย มองว่าเวลานี้การเจรจาไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักธุรกิจที่เสนอตัวมาเป็นคนกลางในการเจรจาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้


กลับขึ้นด้านบน