หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

รูปข่าว : หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สำนักพระราชวังออกหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จออก ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล ซึ่งจะเป็นการเสด็จออกมหาสมาคม ณ วังไกลกังวลเป็นครั้งแรก

วันพรุ่งนี้ (5 ธ.ค.) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จออกท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, นายกรัฐมนตรี, ประธานรัฐสภา จะกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะกราบบังคมทูลพระกรุณา กล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ

ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีพระราชดำรัสตอบผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วย

ส่วนการพระราชพิธีในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการพิธีทรงตั้งสมณศักดิ์ และเจริญพระพุทธมนต์

ส่วนประชาชนที่ต้องการร่วมถวายพระพร ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สำนักพระราชวัง ได้จัดให้ลงพระนามถวายพระพรได้ในพระบรมมหาราชวัง และที่วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพิธีเลี้ยงพระ ณ พระบรมมหาราชวัง

และวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพื่อให้คณะทูตต่างประเทศ และผู้แทนฝ่ายกงสุล เข้าเฝ้าทูลละลองทุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา


กลับขึ้นด้านบน