เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้องทบทวนการออกสิทธิบัตรยาให้บริษัทข้ามชาติ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้องทบทวนการออกสิทธิบัตรยาให้บริษัทข้ามชาติ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้องทบทวนการออกสิทธิบัตรยาให้บริษัทข้ามชาติ

รูปข่าว : เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้องทบทวนการออกสิทธิบัตรยาให้บริษัทข้ามชาติ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้องทบทวนการออกสิทธิบัตรยาให้บริษัทข้ามชาติ มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ ทบทวนการออกสิทธิบัตรยาให้กับบริษัทข้ามชาติ เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดราคายารายเดียว เพราะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีราคาแพง

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมแพทย์ชนบท ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรมว.สาธารณสุข มีน.พ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ
โดยเรียกร้องให้ตรวจสอบบริษัทผลิตยาแห่งหนึ่ง และหาทางส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาไวรัสตับอักเสบชนิดซี อย่างเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้บริษัทยาข้ามชาติรายนี้ กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอรับสิทธิบัตรยาโซ-ฟอส-บู-เวียร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหากได้รับการพิจารณาจดสิทธิบัตร จะส่งผลให้บริษัทสามารถผูกขาดยาชนิดนี้นานถึง 20 ปี

สำหรับยาไวรัสตับอักเสบซีชนิดนี้ บริษัทกำหนดราคาขายไว้ที่เม็ดละ 30,000 บาท ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานยาชนิดนี้ทุกวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน แต่หากเกิดการผูกขาดยา จะทำให้ผูู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่าย ประมาณเดือนละ 9 แสนบาท หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท ตลอด 3 เดือน จึงเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวน และพิจารณาการออกสิทธิบัตร ให้กับบริษัทยารายนี้อย่างรอบคอบ และถี่ถ้วน


กลับขึ้นด้านบน