ญี่ปุ่นประชุมสภาความมั่นคงฯ นัดแรก

ญี่ปุ่นประชุมสภาความมั่นคงฯ นัดแรก

ญี่ปุ่นประชุมสภาความมั่นคงฯ นัดแรก

รูปข่าว : ญี่ปุ่นประชุมสภาความมั่นคงฯ นัดแรก

ญี่ปุ่นประชุมสภาความมั่นคงฯ นัดแรก สมาชิกสภาความมั่นคงญี่ปุ่น เริ่มการประชุมนัดแรก หลังรัฐสภาให้การรับรองเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลนายชินโซ อาเบะ ในการยกระดับการรักษาความมั่นคง และการป้องกันของประเทศ

สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติญี่ปุ่น (NSC) ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ เริ่มการประชุมนัดปฐมฤกษ์ในวันนี้ โดยนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ประกาศเริ่มต้นการจัดตั้ง NSC ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ต่อหน้าคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ว่าเพื่อใช้เป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับหน่วยงานความมั่นคงประเทศอื่นๆ

โครงสร้างสภาความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี, เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รัฐมนตรีต่างประเทศ และรัฐมนตรีกลาโหม โดยจะมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมครั้งแรก คาดว่าจะมีประเด็นการประกาศใช้แผนที่เขตป้องกันน่านฟ้าฉบับใหม่ของจีน รวมทั้งสถานการณ์ในเกาหลีเหนือ

การก่อตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติญี่ปุ่น ได้รับการรับรองจากรัฐสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันตนเอง และยกระดับงานด้านความมั่นคงของญี่ปุ่น


กลับขึ้นด้านบน