ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม ณ วังไกลกังวล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.

ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม ณ วังไกลกังวล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.

ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม ณ วังไกลกังวล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.

รูปข่าว : ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม ณ วังไกลกังวล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.

ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม ณ วังไกลกังวล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556

 

เวลา 10.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข ไปยังศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรง ศาลาประชาสมาคมฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ คณะข้าราชการฝ่ายต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทหารรักษาพระองค์ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556

 

เมื่อเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ จบแล้ว ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ ถวายคำสัตย์ปฏิสัญญาณ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ แก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

 

การเสด็จออกมหาสมาคมที่วังไกลกังวล ครั้งนี้ เป็นการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชฐานต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตลอดเส้นทางจากศาลาราชประชาสมาคมไปยังพระตำหนักที่ประทับ พร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง พร้อมกับโบกธงไตรรงค์ และธงตราสัญลักษณ์ "ภปร." ทั้งนี้ในช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง


กลับขึ้นด้านบน