ญี่ปุ่นชุมนุมต่อต้านร่างกฎหมายความลับของชาติ

ญี่ปุ่นชุมนุมต่อต้านร่างกฎหมายความลับของชาติ

ญี่ปุ่นชุมนุมต่อต้านร่างกฎหมายความลับของชาติ

รูปข่าว : ญี่ปุ่นชุมนุมต่อต้านร่างกฎหมายความลับของชาติ

ญี่ปุ่นชุมนุมต่อต้านร่างกฎหมายความลับของชาติ ชาวญี่ปุ่นชุมนุมต่อต้านร่างกฎหมายความลับของชาติ ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายนั้นกำหนดให้ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของชาติอาจได้รับโทษจำคุกเป็นเวลาหลายปี

ชาวญี่ปุ่นประมาณ 7,000 คน ชุมนุมด้านนอกอาคารรัฐสภาเพื่อต่อต้านการออกกฎหมายความลับแห่งชาติ หลังคณะกรรมการธิการชุดพิเศษเห็นชอบให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา โดยกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ระบุว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวทำให้พวกเขานึกถึงญี่ปุ่นในสมัยก่อน และระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผู้ชุมนุมคนหนึ่งแสดงความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจกลายเป็นประเทศที่แอบใช้ความรุนแรงต่อประชาชนในเอเชียเหมือนเช่นในอดีต พร้อมเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชาวญี่ปุ่นที่จะต้องป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าว ข้าราชการ หรือบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับของประเทศ อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี หากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ส่วนสื่อมวลชน หรือภาคเอกชนที่เปิดเผยข้อมูลซึ่งได้มาด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี


กลับขึ้นด้านบน