เสนอ กสทช.วางมาตรการด้านการสื่อสาร

เสนอ กสทช.วางมาตรการด้านการสื่อสาร

เสนอ กสทช.วางมาตรการด้านการสื่อสาร

รูปข่าว : เสนอ กสทช.วางมาตรการด้านการสื่อสาร

เสนอ กสทช.วางมาตรการด้านการสื่อสาร กรรมการ กสทช.ด้านส่งเสริมสิทธเสรีภาพของประชาชน ทำหนังสือถึง กสทช.ชุดใหญ่ขอให้มีการพิจารณาหามาตรการรองรับผลกระทบด้านการสื่อสารจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เปิดเผยว่า ได้ทำบันทึกข้อความถึงนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เรื่องขอให้ทำวาระเร่งด่วนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหญ่ ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ เพื่อหาผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเห็นว่าต้องหาแผนหรือมาตรการรองรับ หรือแนวทางป้องกันหากเกิดเหตุการณ์ครั้งต่อไป

ขณะที่นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า ผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพจากการชุมนุมทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารของประชาชนหลายเรื่องทั้งปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะในสถานที่ชุมนุมเกิดปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง จากเหตุการณ์ตัดไฟฟ้าในอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม เขตบางรัก

ขณะเดียวกัน ยังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.นำมวลชนไปยังสถานีโทรทัศน์ เพื่อกดดันให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนไหว และคำแถลงของ กปปส.
 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน