พสกนิกร ถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม แด่ในหลวง

พสกนิกร ถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม แด่ในหลวง

พสกนิกร ถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม แด่ในหลวง

รูปข่าว : พสกนิกร ถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม แด่ในหลวง

พสกนิกร ถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม แด่ในหลวง พสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เช้าวันนี้ (6 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ออกรับเครื่องราชสักการะ และพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวหัวหินจำนวนมาก ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

โอกาสนี้ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน

ขณะที่บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ เป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะ และพานพุ่ม จากคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ตัวแทนหน่วยงานราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สมาคม พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เชิญมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556


กลับขึ้นด้านบน