"ศุลกากรเชียงของ" พร้อมเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 4 สัปดาห์หน้า

"ศุลกากรเชียงของ" พร้อมเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 4 สัปดาห์หน้า

"ศุลกากรเชียงของ" พร้อมเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 4 สัปดาห์หน้า

รูปข่าว : "ศุลกากรเชียงของ" พร้อมเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 4 สัปดาห์หน้า

ด่านศุลกากรเชียงของยืนยันความพร้อมเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 4 ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยเชื่อว่า สะพานแห่งนี้ จะช่วยให้การค้า ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 17,000 ล้านบาท ในปี 2558

คนงาน และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงของ เร่งเตรียมสถานที่ รองรับพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชื่อมต่ออ.เชียงของ จ.เชียงราย กับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารีฯ จะเสด็จพระราชดำเนิน มาเป็นองค์ประธานในพิธี

 
นายศรชัย สร้อยพงษ์พราย นายด่านศุลกากรเชียงของ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และ สะพานสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว รวมถึงที่ทำการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ที่สร้างขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่า การเปิดสะพานจะสนับสนุนให้การขนส่งสินค้าสะดวกขึ้น ขณะที่กรมศุลกากร คาดมูลค่าการค้าผ่านสะพานแห่งนี้ ไม่ต่ำกว่า 17,000 ล้านบาท ภายในปี 2558


กลับขึ้นด้านบน