เปิดปัญหาการชุมนุมกระทบ "การเดินทาง"

เปิดปัญหาการชุมนุมกระทบ "การเดินทาง"

เปิดปัญหาการชุมนุมกระทบ "การเดินทาง"

รูปข่าว : เปิดปัญหาการชุมนุมกระทบ "การเดินทาง"

เปิดปัญหาการชุมนุมกระทบ การชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่ถนนราชดำเนิน และบางช่วงเวลาก็มีการเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งวิธีนี้ก็ทำให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ที่ต้องติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของการชุมนุม เพื่อตรวจสอบเส้นทาง ขณะเดียวกันที่ผู้โดยสารบางรายบอกว่า ต้องเผื่อเวลาออกจากบ้านมากขึ้น

จุดปล่อยรถเมล์บริเวณสนามหลวงเป็นหนึ่งในจุดที่นายท่ารถเมล์ต้องติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากต้องบอกเส้นทางกับพนักงานขับรถเมล์ เพื่อให้เลี่ยงเส้นทางการเดินรถหลังบริเวณถนนราชดำเนินไม่สามารถสัญจรผ่านได้

 
พนักงานขับรถเมล์สาย 503 รังสิต บอกว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พนักงานขับรถเมล์ต้องศึกษาเส้นทางเลี่ยง ซึ่งส่วนตัวแล้วเข้าใจในสถานการณ์ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้บริการกับประชาชน

    

 
เช่นเดียวกับผู้โดยสารรายนี้ที่บอกว่า ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางโดยออกจากบ้านก่อนเวลาทำงานอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพราะแต่ละวันไม่สามารคาดเดาได้ว่าถนนเส้นไหนจะมีปัญหาการจราจร ไม่ต่างจากผู้ขับแท็กซี่ที่ยอมรับว่ารายได้จากการให้บริการลดลงกว่าครึ่ง ทำให้ต้องพยายามหาผู้โดยสารที่เหมารายวันไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ดีกว่าการขับรถเพื่อหาผู้โดยสารไปเรื่อยๆ
 
ภาพรวมของการให้บริการผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ที่ต้องปรับเส้นทางการเดินรถวันละไม่ต่ำกว่า 10 เส้นทาง รถแท็กซี่ รวมทั้ง รถตุ๊กตุ๊กต่างก็ได้รับผลกระทบจากการจราจรที่ติดขัดจากการชุมนุมซึ่งมีผลต่อจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางน้อยลงกว่าครึ่งกระทบต่อรายได้ซึ่งในสถานการณ์ชุมนุมการเมืองยังไม่ชัดเจนทท่ามกลางงการเดินทางของหลายคนที่ต้องยังต้องดำเนินไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นก่อนเดินทางอาจต้องศึกษาเส้นทางอย่างละเอียดเพื่อให้ถึงที่หมายตามเวลาที่กำหนดไว้


กลับขึ้นด้านบน