ชาวบ้าน อยุธยาคัดค้านโครงการบริหารจัดการน้ำ

ชาวบ้าน อยุธยาคัดค้านโครงการบริหารจัดการน้ำ

ชาวบ้าน อยุธยาคัดค้านโครงการบริหารจัดการน้ำ

รูปข่าว : ชาวบ้าน อยุธยาคัดค้านโครงการบริหารจัดการน้ำ

ชาวบ้าน อยุธยาคัดค้านโครงการบริหารจัดการน้ำ ชาวบ้านบางส่วนใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา คัดค้านโครงการบริหารจัดการน้ำ เพราะเชื่อว่าจะกระทบกับวิถีชีวิตริมน้ำ และเรียกร้องให้จัดทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านในพื้นที่ใหม่

ป้ายข้อความคัดค้านโครงการบริหารจัดการน้ำ ที่ชาวบ้านบางส่วนในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำมาติดประกาศไว้ริมถนนสายอยุธยา-บางบาล เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย กับโครงการขุดแม่น้ำเจ้าพระยา 2 เส้นทาง จาก อ.บางบาล ไปยัง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางกว่า 23 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล

ชาวบ้านบอกว่า โครงการนี้จะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำ จึงต้องการให้จัดทำประชาพิจารณ์ ในพื้นที่ชุมชนที่ถูกเวนคืนอีกครั้ง เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นจริง

นอกจากนี้ชาวบ้านอ้างว่าไม่มีโอกาสเข้ารับฟังความคิดเห็นเพราะถูกกีดกัน โดยจะรวมตัวคัดค้านโครงการดังกล่าวให้ถึงที่สุด


กลับขึ้นด้านบน