ยูเอ็นมีมติให้ "5 ธันวาคม" เป็น "วันดินโลก" เทิดพระเกียรติในหลวงที่ทรงพัฒนาทรัพยากรดิน

ยูเอ็นมีมติให้ "5 ธันวาคม" เป็น "วันดินโลก" เทิดพระเกียรติในหลวงที่ทรงพัฒนาทรัพยากรดิน

ยูเอ็นมีมติให้ "5 ธันวาคม" เป็น "วันดินโลก" เทิดพระเกียรติในหลวงที่ทรงพัฒนาทรัพยากรดิน

รูปข่าว : ยูเอ็นมีมติให้ "5 ธันวาคม" เป็น "วันดินโลก" เทิดพระเกียรติในหลวงที่ทรงพัฒนาทรัพยากรดิน

ยูเอ็นมีมติให้ สหประชาชาติมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาทรัพยากรดิน

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงิน คณะกรรมการ 2 ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 68 ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก หรือ เวิร์ล ซอยล์ เดย์ (World Soil Day) และให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล หรือ อินเตอร์เนชั่นแนล เยียร์ ออฟ ซอลส์ (International Year of Soils)

 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้ง เพื่อรับมือกับความท้าทาย จากการที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
เมื่อปี 2545 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ซึ่งมีสมาชิกกว่าหกหมื่นคนทั่วโลก จัดการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา ที่กรุงเทพฯ ได้เสนอให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก
 
จากนั้น กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการร่วมกับ ประเทศสมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ ผลักดันให้มีการรับรองข้อมติ จัดตั้งวันดินโลกและปีดินสากล ในที่ประชุมสมัชชาเอฟเอโอ ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ปี 2556


กลับขึ้นด้านบน