"มช." ออกแถลงการณ์ขอทุกฝ่ายแสดงความเห็นโดยสันติ

"มช." ออกแถลงการณ์ขอทุกฝ่ายแสดงความเห็นโดยสันติ

"มช." ออกแถลงการณ์ขอทุกฝ่ายแสดงความเห็นโดยสันติ

รูปข่าว : "มช." ออกแถลงการณ์ขอทุกฝ่ายแสดงความเห็นโดยสันติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ทุกฝ่าย แสดงความคิดเห็นโดยสันติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ใช้ความรุนแรง แนะรัฐบาลคืนอำนาจให้ประชาชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับที่ 2 โดยมีเนื้อหา วิงวอนให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น โดยสันติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ใช้ความรุนแรง และให้ใช้วิจารณญาณใคร่ครวญด้วยความรอบคอบถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดแก่บ้านเมือง พร้อมขอให้ผู้รักษากฎหมายทุกฝ่าย ดูแลความปลอดภัยของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน และขอให้ทุกฝ่าย ร่วมกันหาทางออกด้วยสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุข ของประเทศชาติและประชาชน

ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขต


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน