ปธน.แอฟริกาใต้ ร่วมพิธีทางศาสนา อาลัย “เนลสัน แมนเดล่า”

ปธน.แอฟริกาใต้ ร่วมพิธีทางศาสนา อาลัย “เนลสัน แมนเดล่า”

ปธน.แอฟริกาใต้ ร่วมพิธีทางศาสนา อาลัย “เนลสัน แมนเดล่า”

รูปข่าว : ปธน.แอฟริกาใต้ ร่วมพิธีทางศาสนา อาลัย “เนลสัน แมนเดล่า”

ปธน.แอฟริกาใต้ ร่วมพิธีทางศาสนา อาลัย “เนลสัน แมนเดล่า” ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ และชาวแอฟริกาทั่วประเทศ ร่วมพิธีทางศาสนา เพื่อระลึกถึงนายเนลสัน แมนเดล่า อดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับ

นายจาค็อบ ซูม่า ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ เข้าร่วมพิธีมิซซา ที่โบสถ์ในนครโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเนลสัน แมนเดล่า อดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับ โดยผู้นำแอฟริกาใต้ กล่าวแสดงความขอบคุณประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีทางศาสนา เพราะถือว่าการที่ประชาชนพร้อมใจกันสวดภาวนาให้แก่นายแมนเดล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่นายแมนเดล่าทำให้แก่ประเทศ พร้อมทั้งเป็นการสวดภาวนาให้แก่ประเทศแห่งนี้ด้วย

เช่นเดียวกับชาวแอฟริกาใต้จำนวนมาก ที่ต่างเดินทางไปยังศาสนสถานตามที่ตัวเองนับถือ เพื่อร่วมรำลึกถึงนายแมนเดล่า ซึ่งชาวแอฟริกาใต้ให้ความเคารพรัก ในฐานะบิดาผู้ก่อกำเนิดแอฟริกาใต้ยุคใหม่

ในวันอังคารนี้ รัฐบาลแอฟริกาใต้จะจัดพิธีรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีผู้ปลดปล่อยชาติ จากการปกครองด้วยนโยบายแบ่งแยกสีผิวอย่างเป็นทางการ ที่สนามกีฬาในนครโยฮันเนสเบิร์ก และในวันพุธ (11 ธ.ค.) จะมีการเคลื่อนร่างของนายแมนเดล่าผู้นำไปไว้ ณ อาคารที่ทำการรัฐบาล ในกรุงพริโทเรีย จนถึงวันศุกร์ ก่อนจัดรัฐพิธีศพ และฝังร่างของนายแมนเดล่า ณ หมู่บ้านในชนบทที่นายแมนเดล่าเติบโต ในวันอาทิตย์หน้า


กลับขึ้นด้านบน