กกต.ประชุมเตรียมพร้อมกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วัน หลังรัฐบาลยุบสภา

กกต.ประชุมเตรียมพร้อมกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วัน หลังรัฐบาลยุบสภา

กกต.ประชุมเตรียมพร้อมกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วัน หลังรัฐบาลยุบสภา

รูปข่าว : กกต.ประชุมเตรียมพร้อมกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วัน หลังรัฐบาลยุบสภา

กกต.ประชุมเตรียมพร้อมกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วัน หลังรัฐบาลยุบสภา กกต.ประชุมเตรียมพร้อมกำหนดกรอบการเลือกตั้งใหม่ หลังรัฐบาลประกาศยุบสภาฯ เบื้องต้นหลักการของรัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกตั้งไว้ที่ระหว่าง 45 วัน หรือไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาฯได้ประกาศในราชกิจจาเบกษา

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้งฝ่ายบริหารการเลือกตั้ง กล่าวว่า หลังจากนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แล้ว ในร่างดังกล่าวจะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ด้วย ซึ่งวันนี้ กกต.ทั้ง 5 คน ได้ประชุมเป็นการด่วน เพื่อหารือกำหนดกรอบการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งใหม่ โดยกรณีการยุบสภาฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 180 วงเล็บ 2 กำหนดให้จัดการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 45 วัน หรือไม่เกิน 60 วัน มีนายกรัฐมนตรี และ ครม.รักษาการณ์ดำเนินการตามกฏหมาย และมีข้อจำกัดเรื่องของอำนาจในการบริหารจัดการ

 
สำหรับกรอบวันเลือกตั้งใหม่ ตามปฏิทินเวลา หากอ้างอิงการเลือกตั้ง หลังเหตุการณ์ยุบสภาฯ เมื่อปี 2554 รัฐบาลกำหนดให้เลือกตั้งวันที่ 3 กรกฏาคม เป็นเวลา 54 วันหลังยุบสภาฯ ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 60 วันตามที่กฏหมาย โดยหากมีการเลือกตั้งใหม่ กรอบเวลา 60 วัน จะเป็นวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 หากกำหนดเป็นวันอาทิตย์ จะเลยกรอบ 60 วันตามกฏหมาย ดังนั้นจึงต้องจัดการเลือกในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ จึงจะอยู่ในกรอบที่กฏหมายกำหนด หรือ หากเป็นกรอบเวลา 45 วัน วันเลือกตั้งจะตกอยู่วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม โดย กกต.ต้องจัดเลือกตั้งวันอาทิตย์ ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557


กลับขึ้นด้านบน