นักวิชาการชี้นายกฯยุบสภา ช้าเกินไป

นักวิชาการชี้นายกฯยุบสภา ช้าเกินไป

นักวิชาการชี้นายกฯยุบสภา ช้าเกินไป

รูปข่าว : นักวิชาการชี้นายกฯยุบสภา ช้าเกินไป

 นักวิชาการชี้นายกฯยุบสภา ช้าเกินไป นักวิชาการบางส่วนเห็นว่า การประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรี เป็นการตัดสินใจที่ช้าเกินไป ขณะที่ บางคนเสนอให้รัฐบาล ลาออกจากรัฐบาลรักษาการ เพื่อให้เกิดแนวทางใหม่ของประชาธิปไตย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เห็นด้วยกับการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรี แต่มองว่า ควรลาออกจากรัฐบาลรักษาการ เพื่อเปิดทางให้มีการหาทางออกให้กับประเทศ ในช่วงที่เกิดสุญญากาศในบ้านเมือง โดยเฉพาะการใช้มาตรการ 3 และมาตรา 7 ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากทำได้ เชื่อว่าจะเกิดนวัตกรรมทางประชาธิปไตยใหม่

เช่นเดียวกับนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ ที่เห็นว่าการยุบสภาเป็นทางออกสุดท้าย เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการชุมนุม แต่ปัญหาการเมืองไทย ขณะนี้ มาไกลเกินกว่าจะแก้ปัญหาด้วยการยุบสภา พร้อมเสนอปรับโครงสร้างทางการเมือง โดยใช้คนกลางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ

ด้านนายอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่าการยุบสภา ช้าเกินไป เนื่องจากกลุ่มกปปส.จะนำไปขับเคลื่อนสู่กฎหมายมาตรา 3 และมาตรา 7 ทางออกที่ดีที่สุด ขณะนี้ รัฐบาลควรตั้งคณะกรรมการ เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ เพราะหากหลุดนอกกรอบไปแล้ว จะทำให้ระบบการปกครองเสียหาย


กลับขึ้นด้านบน