อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นปี 56 ไทยลดลง 14 อันดับ

อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นปี 56 ไทยลดลง 14 อันดับ

อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นปี 56 ไทยลดลง 14 อันดับ

รูปข่าว : อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นปี 56 ไทยลดลง 14 อันดับ

อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นปี 56 ไทยลดลง 14 อันดับ จากรายงานการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นปี 2556 โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า ดัชนีคอร์รัปชั่นของไทยลดลง 14 อันดับ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ระบุว่า สาเหตุสำคัญมาจากปัญหาการเมืองและพฤติกรรมของนักการเมือง

 กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า การจัดอันดับดัชนีคอร์รัปชั่น สะท้อนปัญหาในสังคมไทยได้ระดับหนึ่ง เพราะการสำรวจส่วนใหญ่ เน้นการสอบถามถึงสถานการณ์การเมืองและพฤติกรรมนักการเมือง  ขณะที่การสำรวจด้านอื่น เช่น การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอาผิดผู้ที่กระทำการทุจริต กลับพบว่ามีคะแนนไม่ต่างจากปีที่แล้ว  อย่างไรก็ตาม เมื่อนำคะแนนแต่ละส่วนมาเฉลี่ย จึงทำให้ไทยมีอันดับและคะแนนที่ลดลง 

 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคมนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาแห่งภาคี ครั้งที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการ ของ สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ  ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงของภาคีประมาณ 30 ประเทศ  ทั้งนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล
 


กลับขึ้นด้านบน