ประชาชนหวังตั้ง"สภาประชาชน"แก้ปัญหาประเทศ

ประชาชนหวังตั้ง"สภาประชาชน"แก้ปัญหาประเทศ

ประชาชนหวังตั้ง"สภาประชาชน"แก้ปัญหาประเทศ

รูปข่าว : ประชาชนหวังตั้ง"สภาประชาชน"แก้ปัญหาประเทศ

 ประชาชนหวังตั้ง กลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนขบวนจากย่านสีลมและประชาชนบริเวณที่ผู้ชุมนุมเคลื่อนผ่าน สะท้อนความเห็นถึงการปฎิรูปประเทศไทยในมุมของประชาชน ว่าการประกาศยุบสภาของรัฐบาลถือว่าสายเกินไปที่จะแก้ไขปัญหา โดยการตั้งสภาประชาชนจึงเป็นความหวังในการปฎิรูปประเทศแม้หลายคนจะยังไม่เข้าใจถึงหลักการณ์ที่แท้จริง

 แม้รัฐบาลจะประกาศยุบสภาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่แต่พนักงานรัฐวิสาหกิจรายหนึ่ง ซึ่งได้ร่วมชุมนุมมาหลายเวที ระบุว่า เวลานี้อาจไม่ใช่ช่วงที่ดีของการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ เพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข

 
"สภาประชาชน" กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มของผู้ชุมนุม เนื่องจากเป็นแนวคิดของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำประชาชน และเป็นความหวังให้กับประชาชนหลายคนแม้จะยังไม่เข้าใจในหลักการที่แท้จริง
                           
แนวความคิดการตั้งสภาประชาชนของนายสุเทพนั้น อ้างอิงตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีการ "แต่งตั้ง" ตัวแทนสาขาอาชีพต่าง ๆ ประกอบกันเป็นสภาประชาชน โดยอาศัยช่องทางตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า "ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" มาตรา 7 เคยถูกนำมาอ้างในการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อนำมาใช้ขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน แต่ครั้งนี้นายสุเทพระบุว่า จะให้อำนาจประชาชนคัดเลือกคนที่ไม่ใช่จากพรรคการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีชั่วคราว
  
ประชาชนบางรายย่านเยาวราช ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนผ่านวันนี้ มีความหวังว่าหากมีการเลือกตั้งใหม่ ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากทุกคนได้บทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งรัฐบาลใหม่ ขอให้เน้นการบริหารประเทศอย่างโปร่งใส ดูแลเศรษฐกิจมากกว่าเล่นเกมส์การเมืองเหมือนเช่นที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน