ก.เกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

ก.เกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

ก.เกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

รูปข่าว : ก.เกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

ก.เกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าแนะนำการฟ้องร้องค่าเสียหายคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ผู้เสียหาย ด้านคณะทำงานก็จะเร่งแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาสหกรณ์แห่งนี้เพื่อให้มีการเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสมาชิกสหกรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

สำหรับในส่วนคดีนายชวลิตเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำการดำเนินคดีฟ้องร้องค่าเสียหาย แยกเป็นคดีแพ่ง 5 คดี ทุนทรัพย์ทั้งหมด 16,041 ล้านบาท และคดีอาญาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการ 4 คดี

ส่วนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการโดยให้สหกรณ์เป็นผู้ทำแผน ได้มีการประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาและให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 30 วันนั้น ได้มีผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ 17,885 คน มูลหนี้ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขยายเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ขณะที่ผู้ทำแผนอยู่ระหว่างคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ โดยมีกำหนดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้

นายชวลิตกล่าวอีกว่าสำหรับการเยียวยาสมาชิกระหว่างการจัดทำแผนสหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกกู้คือ 1.กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกู้รวมค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 5 เดือน 2.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และ 3.งวดชำละหนี้ 12 งวด โดยชำระทุกเดือน ซึ่งเดือนที่ 1-3 ชำระเฉพาะดอกเบี้ย


กลับขึ้นด้านบน