นักเศรษฐศาสตร์แนะพรรคการเมืองทบทวน "นโยบายประชานิยม" ในเลือกตั้งใหม่

นักเศรษฐศาสตร์แนะพรรคการเมืองทบทวน "นโยบายประชานิยม" ในเลือกตั้งใหม่

นักเศรษฐศาสตร์แนะพรรคการเมืองทบทวน "นโยบายประชานิยม" ในเลือกตั้งใหม่

รูปข่าว : นักเศรษฐศาสตร์แนะพรรคการเมืองทบทวน "นโยบายประชานิยม" ในเลือกตั้งใหม่

นักเศรษฐศาสตร์แนะพรรคการเมืองทบทวน นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เสนอให้พรรคการเมืองทบทวนการนำนโยบายประชานิยมมาหาเสียง ในการเลือกตั้งครั้งใหม่ โดยระหว่างนี้ต้องการให้รัฐบาลรักษาการ เร่งผลักดันการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังไม่สามารถประเมินทิศทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนหลังการยุบสภาได้ เพราะการชุมนุมยังไม่ยุติ หากไม่ยืดเยื้อ ก็มีความเป็นไปได้ที่การขยายตัวเศรษฐกิจในปีหน้าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.5

 
สำหรับช่วงรอยต่อก่อนเลือกตั้งใหม่ ต้องการเห็นรัฐบาลผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี การค้าชายแดน และส่งเสริมเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น
 
ส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคการเมืองควรทบทวนการใช้นโยบายประชานิยมหาเสียง เพราะที่ผ่านมาสะท้อนแล้วว่า ส่วนใหญ่นโยบายเหล่านี้ล้มเหลว และต้องเปิดเผยรายละเอียดนโยบายนั้นๆ แหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ ประกอบกับให้นักวิชาการ และสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบ เพื่อป้องกันการใช้งบประมาณเกินจำเป็นและเกิดภาระหนี้สาธาณะ


กลับขึ้นด้านบน