"ธีรยุทธ" เสนอแนวทางเคลื่อนไหว "กปปส."

"ธีรยุทธ" เสนอแนวทางเคลื่อนไหว "กปปส."

"ธีรยุทธ" เสนอแนวทางเคลื่อนไหว "กปปส."

รูปข่าว : "ธีรยุทธ" เสนอแนวทางเคลื่อนไหว "กปปส."

ศ.ธีรยุทธ บุญมี อดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา และนักคิดคนสำคัญของประเทศ ได้แถลงต่อสื่อมวลชน ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ ถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางเคลื่อนไหวต่อกลุ่ม กปปส. หากมีความต้องการชัดเจนในการปฏิรูปการเมือง

การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองของประชาชนหลายกลุ่มที่รวมตัวกันเป็นขบวนการนกหวีดหรือกลุ่ม กปปส. ถือว่าเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนครั้งแรกของประเทศไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีต ประชาชนไม่เคยมีส่วนในการออกแบบการเมือง คือทัศนะของ ศ.ธีรยุทธ บุญมี อดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาที่แถลงต่อสื่อมวลชนในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงนับได้ว่า เป็นพัฒนาการของการเมืองภาคประชาชน ที่จะสามารถเป็นกลไกลตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้จะลุล่วงตามเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม

 
นอกจากนั้น ศ.ธีรยุทธ ยังได้เสนอแนวทางต่อกลุ่ม กปปส. คือไม่ควรเร่งรัดคนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ยอมรับการตัดสินใจของ กปปส.ต่อกระบวรการเกิดนโยบายและการจัดตั้งสภาประชาภิวัฒน์ แต่ควรประกาศเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ อุุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ชัดเจน และจำเป็นต้องขยายแนวร่วมเพิ่มมากขึ้น
 
ขณะที่แนวทางของกลุ่มกปปส.ที่เรียกร้องให้นายกฯ ลาออกจากการรักษาการ และทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง เพื่อใช้มาตรา 3 และมาตรา 7 อาจสร้างความอึดอัดและไม่สบายใจให้กับฝ่ายต่างๆ ที่จะตีความรัฐธรรมนูญ หรือแนวปฏิบัติตามแนวความคิดดังกล่าว 
 
ศ.ธีรุยทธยังระบุว่า การปฏิวัติเพื่อสถาปนารัฐธรรมนูญที่มีการอ้างอำนาจประชาชน ไม่เคยมีที่ไหนเป็นประชาธิปไตย 100 % แต่ต้องให้สภาประชาภิวัฒน์ มีลักษณะเป็นตัวแทนที่กว้างที่สุด


กลับขึ้นด้านบน