"สปป." ระบุข้อเรียกร้อง "กปปส."ทำไม่ได้จริง

"สปป." ระบุข้อเรียกร้อง "กปปส."ทำไม่ได้จริง

"สปป." ระบุข้อเรียกร้อง "กปปส."ทำไม่ได้จริง

รูปข่าว : "สปป." ระบุข้อเรียกร้อง "กปปส."ทำไม่ได้จริง

จากข้อเรียกร้องให้มีการตั้งสภาประชาชน ให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลาง โดยอาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญมาตรา 7 และการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะกรรมการประชาชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ หรือ กปปส. ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มนักวิชาการ ประชาชน และนักศึกษา ที่เรียกตัวเองว่า สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดไม่สามารถทำได้จริง

สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย หรือ สปป. จากการรวมตัวของนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชน วิเคราะห์ข้อร้องเรียนของกลุ่ม กปปส. ใน 3 ประเด็น ประเด็นแรก ให้มีการจัดตั้งสภาประชาชน โดยอ้างมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ สปป.เห็นว่า ไม่สามารถทำได้ เพราะรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ระบุเอาไว้ เว้นแต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามกระบวนการปกติก่อน อีกทั้งไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

ส่วนประเด็นที่ขอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลาง สปป. มองว่า เป็นการตีความรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามหลักการ เป็นความพยายามสร้างสุญญากาศทางการเมือง ทำลายหลักการประชาธิปไตย ส่วนการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องร่วมหาทางออกด้วยการทำประชามติ

ขณะที่อดีตกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ที่พรรคการเมือง

ด้าน ศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ  หนึ่งในสมาชิก สปป. เรียกร้องให้ทุกฝ่ายมองบทเรียน ประวัติศาสตร์ทางการเมือง เพื่อไม่ให้ซ้ำรอย โดยเห็นว่า ความขัดแย้งในเวลานี้ หาทางออกได้ด้วยระบบของรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ยังมีมติร่วมกัน ไม่เห็นด้วยกับทุกข้อเรียกร้องของกปปส. พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่าย เคารพกฎกติกาภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน


กลับขึ้นด้านบน