วาดประชาธิปไตย ในนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน

วาดประชาธิปไตย ในนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน

วาดประชาธิปไตย ในนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน

รูปข่าว : วาดประชาธิปไตย ในนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน

วาดประชาธิปไตย ในนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน มุมมองเรื่องประชาธิปไตยของเด็กและเยาวชน ที่ถูกสื่อสารผ่านผลงานศิลปะก็มีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะสะท้อนสิ่งที่พวกเขาถูกปลูกฝังและแนวคิดที่เด็กๆมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลกระทยผลกระทบกับชีวิตของพวกเขา ในนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน

ภาพเด็กสาวยากจนกำลังวาดฝันถึงประเทศชาติในความคิดลงบนกำแพงหลังบ้าน สื่อให้เห็นความฝันที่อยากให้บ้านเมืองสงบสุข ทำให้ผลงานของศิระวิชญ์ เพ็งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา คว้ารางวัลสูงสุดจากการประกวดภาพศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 14 ในหัวข้อเจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ เอาชนะภาพนับพันจากศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสถาบันปรีดี พนมยงค์จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และสร้างสรรค์เรื่องราวประชาธิปไตยในมุมมองของพวกเขา

ผลงานกว่า 1,369 ชิ้น ที่ถูกส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ ยังบอกเล่าประชาธิปไตยในความหมายของเด็กๆแต่ละภูมิภาค อย่างภาพเด็กทั้ง 4 คน เรียนหนังสือข้างกันแม้ต่างฐานะและศาสนา ของมณฑกานต์ นิลเพ็ชร์ จากจังหวัดยะลา ก็สะท้อนความคาดหวังถึงการยอมรับความแตกต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้ ผลงานของเยาวชนจำนวนไม่น้อยสะท้อนมุมมองและสิ่งที่ถูกปลูกฝังในสังคม

งานศิลปะทั้งหมดจัดประกวดภายใต้หัวข้อ "เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์" วาทะอมตะและแนวคิดของปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษและอดีตนายรัฐมนตรี ที่ต้องการสื่อถึงหัวใจในระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องเริ่มด้วยจิตสำนึกที่คิดถึงส่วนรวม นิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน จัดแสดงที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ ถึงวันที่ 18 ธันวาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน