นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2556

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2556

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2556

รูปข่าว : นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2556

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2556 เป็นอีกครั้งที่ประชาชนชาวไทยจะได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์กว่า 170 ภาพ นำมาจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2556 ซึ่งวันนี้ (11 ธ.ค.56) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นวันแรก

ความประทับพระราชหฤทัยในความสวยงามของน้ำตกไนแองการา หรือ การทรงงานเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ที่ ประเทศนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ และพระราชกรณียกิจ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงปี 2555 -2556 และทรงนำมาบรรยายในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "รูปยาตรา ภาพทัศนาจร "ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น นอกจากให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ยังสะท้อนแนวพระราชดำริ ข้อคิดเตือนใจ และพระราชอารมณ์ขันในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วย 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยปีนี้ (56) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ชุด"รูปยาตรา ภาพทัศนาจร" จำนวน 173 ภาพ รวมทั้งมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "รูปยาตรา ภาพทัศนาจร" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดง ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ 16 ก.พ.57


กลับขึ้นด้านบน