กลุ่มต่อต้านโลกร้อนร้อง "ยุติโครงการน้ำ" หลังรัฐบาลประกาศยุบสภาฯ

กลุ่มต่อต้านโลกร้อนร้อง "ยุติโครงการน้ำ" หลังรัฐบาลประกาศยุบสภาฯ

กลุ่มต่อต้านโลกร้อนร้อง "ยุติโครงการน้ำ" หลังรัฐบาลประกาศยุบสภาฯ

รูปข่าว : กลุ่มต่อต้านโลกร้อนร้อง "ยุติโครงการน้ำ" หลังรัฐบาลประกาศยุบสภาฯ

กลุ่มต่อต้านโลกร้อนร้อง หลังประกาศยุบสภาฯ บริษัทผู้ชนะการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ ยอมรับว่า ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินโครงการต่อเนื่องได้หรือไม่ ขณะที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เรียกร้องให้ยุติโครงการทั้งหมดเพื่อนับ 1 ใหม่กับรัฐบาลชุดใหม่

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ภายหลังที่นายกรัฐมนตรียุบสภาฯ ไปแล้ว การดำเนินโครงการหรือแผนงานใดๆ ควรจะต้องยกเลิกไปก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลชุดใหม่ เข้ามาพิจารณาทบทวนหรือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่จะต้องแถลงต่อรัฐสภา จึงจะถือว่าชอบด้วยกฎหมาย

 
โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท ที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เห็นว่า เป็นการก้าวล่วงในอำนาจรัฐบาลชุดใหม่ในอนาคตอย่างไร้มารยาท อีกทั้งการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ 350,000 ล้าน ยังเป็นนิติกรรมอำพราง ที่ลงนามแต่ไม่มีการส่งมอบเงินกัน ถือว่าเป็นโมฆะไปแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่สามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ได้ รวมถึงการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลที่สั่งให้รัฐบาลไปดำเนินการสำรวจความเห็นประชาชน ก็ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึง มีการต่อต้านและคัดค้านในเวทีต่างๆ ทั่วประเทศ

    

 
ด้านนายอภิชาติ อนุกูลอำไพ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เชื่อว่า หลังประกาศยุบสภาฯ โครงการบริหารจัดการน้ำ คงต้องหยุดชะงัก แต่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยังต้องเดินหน้าต่อไป เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสภาพอากาศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก อาจทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยถี่และรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
 
ขณะที่นายมณฑล ภาณุโภคิน ผู้จัดการบริษัทเค-วอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 1 ในผู้ชนะการประมูลโครงการ ยอมรับว่า ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินโครงการต่อ รวมถึงยังต้องการคำตอบจาก กบอ. ว่าจะทำอย่างไร เพราะโครงการยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครองในการทำประชาพิจารณ์


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน