นักวิชาการแนะรัฐบาลชุดใหม่ทบทวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นักวิชาการแนะรัฐบาลชุดใหม่ทบทวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นักวิชาการแนะรัฐบาลชุดใหม่ทบทวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

รูปข่าว : นักวิชาการแนะรัฐบาลชุดใหม่ทบทวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นักวิชาการแนะรัฐบาลชุดใหม่ทบทวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน นักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่าสิ่งรัฐบาลชุดใหม่ต้องดำเนินการคือ การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ทั้งในและต่างประเทศ และขณะนี้การลงทุนภาครัฐน่าจะเป็นเพียงปัจจัยเดียว ที่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้

ศ.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา อ.คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ระบุว่า รัฐบาลรักษาการมีความจำเป็นที่ต้องหาแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ส่วนระยะยาวโครงการขนาดใหญ่เป็นทุกรัฐบาลต้องลงทุน ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นโอกาสที่รัฐบาลมาทบทวน และเลือกลงทุนโครงการที่มีความจำเป็นก่อน

ศ.สกนธ์ มองว่าไตรมาสที่สุดท้ายของปีนี้ ปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนการลงทุน คือ การลงทุนของภาครัฐที่มีงบประมาณกว่าร้อยละ 18 ของงบประมาณประจำปีเท่านั้น ที่พอจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ และสิ่งที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องดำเนินการคือ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


กลับขึ้นด้านบน