น้ำแล้ง ส่งผลกระทบชาวนาอ่างทอง

น้ำแล้ง ส่งผลกระทบชาวนาอ่างทอง

น้ำแล้ง ส่งผลกระทบชาวนาอ่างทอง

รูปข่าว : น้ำแล้ง ส่งผลกระทบชาวนาอ่างทอง

น้ำแล้ง ส่งผลกระทบชาวนาอ่างทอง ชาวนาใน จ.อ่างทอง เดือดร้อนหนัก เนื่องจากน้ำในคลองชลประทานแห้งขอด หลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อยจนไม่สามารถจ่ายน้ำได้

สภาพคลองชลประทานบริเวณหมู่ที่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง อยู่ในสภาพแห้งขอด หลังชลประทานประกาศงดส่งน้ำเข้าคลองชลประทานในพื้นที่ เนื่องจากระดับน้ำในเขื่อนใหญ่ๆ มีปริมาณน้ำน้อย ทำให้การจัดสรรน้ำของชลประทานไม่เพียงพอ

นางศรีนวล อ่อนละม้าย ชาวนา ต.ป่างิ้ว กล่าวว่า ตัวเอง และเพื่อนบ้านเริ่มทำนาปรังรอบแรก หลังน้ำที่ท่วมขังในทุ่งลำท่าแดงแห้งลง แต่ปรากฏว่าน้ำในคลองชลประทานไม่มีน้ำ จึงอยากให้ชลประทานส่งน้ำเข้าคลอง เพื่อช่วยล่อเลี้ยงต้นข้าวที่เพิ่งหว่าน

สำหรับพื้นที่ทุ่งลำท่าแดงเป็นพื้นที่เกษตรกว่า 50,000 ไร่ ครอบคลุมหลายอำเภอ และถูกจัดให้เป็นพื้นที่แก้มลิงในการรับน้ำฝั่งตะวันตก ที่ผ่านมา ชาวนาเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมขังมาโดยตลอด แต่เมื่อน้ำแห้งกลับไม่มีน้ำทำนา จึงสร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะไม่มีอาชีพอื่นรองรับ


กลับขึ้นด้านบน