กลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติจัดเสวนาสันติวิธี ทางออกประเทศไทย

กลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติจัดเสวนาสันติวิธี ทางออกประเทศไทย

กลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติจัดเสวนาสันติวิธี ทางออกประเทศไทย

รูปข่าว : กลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติจัดเสวนาสันติวิธี ทางออกประเทศไทย

กลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติจัดเสวนาสันติวิธี ทางออกประเทศไทย ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง หลายฝ่ายพยายามที่จะเสนอข้อคิดเห็น และทางออก โดยในวงเสวนา "สันติวิธี เพื่อหาทางออกที่ดีให้กับประเทศไทย" ซึ่งจัดโดย กลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติ ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าการดำเนินการทางการเมืองควรยึดหลักกฎหมาย รวมถึงเตือนการใช้โซเชียล มีเดียอย่างระมัดระวัง

กลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติ เชิญตัวแทนจากทั้งนักวิชาการ นักกฎหมาย และนักสื่อสารมวลชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ผศ.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักสื่อสารมวลชนอิสระ เปิดเผยว่า การต่อสู้ตามหลักอหิงสานั้น หมายถึงต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงทั้งทางกาย วาจา และใจ จึงจะเรียกว่าการต่อสู้ตามหลักอหิงสาที่แท้จริง แม้การต่อสู้ที่ผ่านมาของกลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่มีความรุนแรงทางกาย แต่จะเห็นได้ว่าหลายครั้งบนเวทีการชุมนุม มักมีการใช้คำพูดที่เสียดสี เป็นการผิดหลักการต่อสู้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเห็นว่า อหิงสา ต้องทำโดยผู้ที่เข้มแข็ง และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย ต้องยึดหลักประชาธิปไตย

ด้าน น.ส.พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ต้องยึดตามกฎหมายด้วย เพื่อให้การแก้ไขดำเนินไปตามระบอบ ไม่ควรเป็นการต่อต้านที่ต้องการการแก้แค้น หรือแก้เผ็ดซึ่งกันและกันของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ขณะที่ ผศ.พรทิพย์ เย็นจะบก รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะให้ผู้บริโภคสื่อ รับรู้ข่าวสารที่รอบด้าน และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และเห็นว่าไม่ควรหลงเชื่อสื่อระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพราะไม่ใช่สื่อสารมวลชน ข้อมูลอาจมีความผิดพลาดได้


กลับขึ้นด้านบน