ผลกระทบเหตุ"ชุมนุม"ทางการเมือง

ผลกระทบเหตุ"ชุมนุม"ทางการเมือง

ผลกระทบเหตุ"ชุมนุม"ทางการเมือง

รูปข่าว : ผลกระทบเหตุ"ชุมนุม"ทางการเมือง

 ผลกระทบเหตุ ชุมชนหลังวัดเบญจมบพิตรเป็นอีกชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่การชุมนุมทางการเมืองมาโดยตลอด แม้ชาวชุมชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพค้าขาย แต่กลับพบว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่สำหรับโรงเรียนหลายแห่งที่อยู่บริเวณพื้นที่การชุมนุมดังกล่าวกลับได้รับผลกระทบในเรื่องเวลาเรียนของนักเรียนที่ไม่เพียงพอ หลังตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาต้องปิดเรียนหลายวัน

การเปิดเรียนตามปกติของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรวันนี้ (12 ธ.ค.) เป็นครั้งที่ 3 ในรอบกว่า 1 เดือนเต็ม หลังจากต้องประกาศปิดเรียน จากสถานการณ์ความวุ่นวายของการชุมนุมทางการเมือง พื้นที่ของโรงเรียนซึ่งใกล้เคียงกับทำเนียบรัฐบาล จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มักใช้เป็นที่ชุมนุมทางการเมืองมาตลอด ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่นี่ จึงคุ้นเคยกับสถานการณ์เช่นนี้เป็นอย่างดี แต่เวลาเรียนที่เสียไปจากปิดเรียน ในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 10 วัน ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ใกล้กันคือชุมชนหลังวัดเบญจมบพิตร ถนนลิขิต ชาวชุมชนส่วนใหญ่ที่มีอาชีพค้าขายยืนยันว่า การชุมนุมไม่ได้ส่งผลต่อยอดขายในแต่ละวัน แต่ตลอดช่วงกว่า 40 วันของการชุมนุม มาตรการป้องกันผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กลับเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผลกระทบจากแก๊สน้ำตา และการปิดเส้นทางจราจร

แม้ชาวชุมชนจะเห็นว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่ว่าฝ่ายใด ผลกระทบส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามสถานการณ์เท่านั้น แต่หลายคนก็เป็นห่วงว่าการที่ชุมชน และโรงเรียนต้องมีสภาพอยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุมซ้ำซาก อาจส่งผลกระทบในระยะยาว โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนกังวลถึงการตัดสินใจ ของผู้ปกครองและนักเรียน ในการเลือกสมัครเรียน เนื่องจากการชุมนุม ทำให้มีการปิดเรียนบ่อยครั้ง ผู้ปกครองจึงอาจคิดได้ว่า การเรียนการสอนก็จะทำได้ไม่เต็มที่เท่ากับโรงเรียนอื่นๆ


กลับขึ้นด้านบน