"โป๊ป" ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสาร "ไทม์"

"โป๊ป" ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสาร "ไทม์"

"โป๊ป" ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสาร "ไทม์"

รูปข่าว : "โป๊ป" ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสาร "ไทม์"

ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์จักรโรมันคาทอลิค

นิตยสารไทม์เลือกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์จักรโรมันคาทอลิค เป็นบุคคลแห่งปี โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากพระองค์เป็นผู้เปลี่ยนแปลงและปฎิรูปแนวคิดของคริสต์จักรนิกายโรมันทอลิคที่มีอายุยาวนานถึง 2,000 ปี ในช่วงเวลาอันรวดเร็ว หลังจากทรงได้รับเลือกให้ดำรงสมณศักดิ์กลายเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากลาติน อเมริกา

   
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีของไทม์โดยสามารถเบียดเอาชนะเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน อดีตลูกจ้างซีไอเอที่เปิดโปงโครงการสอดแนมของรัฐบาลสหรัฐจนกลายเป็นข่าวเกลียวกราวในปีนี้่ (56)


กลับขึ้นด้านบน