เสนอทางออกประเทศไทย แบบมีส่วนร่วม

เสนอทางออกประเทศไทย แบบมีส่วนร่วม

เสนอทางออกประเทศไทย แบบมีส่วนร่วม

รูปข่าว : เสนอทางออกประเทศไทย แบบมีส่วนร่วม

เสนอทางออกประเทศไทย แบบมีส่วนร่วม วงเสวนา"พลังภาคประชาชน ทางออกประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม " มีตัวแทนจากหลายภาคส่วน สนับสนุนเพิ่มอำนาจประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ขณะที่ตัวแทนสื่อมวลชน เสนอแนะให้ประชาชนควรเลือกรับสื่อที่รอบด้าน เพื่อป้องกันการถูกครอบงำ

นายมานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย หยิบยกประเด็นการจัดการคอร์รัปชันภายในประเทศ เพราะที่ผ่านมาแม้จะมีกฏหมายจัดการเรื่องนี้ แต่กลับมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้ ไม่สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างแท้จริง โดยเห็นว่าการปฏิรูปคอร์รัปชัน ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการขณะนี้ และต้องเกิดก่อนการเลือกตั้ง

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระบุถึงกรณีมีผู้เสนอให้ตั้งสภาประชาชน ขึ้นมาทำหน้าที่คู่ขนานกับระบบรัฐสภา เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐเป็นแนวคิดที่ดี แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดระบบขุนนางประชาชนใหม่ เพราะหากเป็นเช่นนั้น จะไม่ต่างกับระบบผู้แทนในรัฐสภา พร้อมเสนอว่าโครงสร้างอำนาจบริหารประเทศ ต้องถ่ายโอนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการกันเองมากกว่านี้ จากเดิมที่ศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง

ด้านนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงในสังคม ต้องค่อยๆ เริ่ม เพื่อให้ประชาชนซึมซับ และเป็นผู้ตัดสินใจหรือยอมรับ ขณะที่ ตัวแทนจากสื่อมวลชนยอมรับว่า บริบทสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้สภาพสื่อปัจจุบัน มีความเป็นธุรกิจมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหา คือ นายทุนของสื่อมวลชนเลือกข้าง ทำให้การทำหน้าที่ของสื่อไม่เป็นกลาง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ ประชาชนต้องเลือกรับสื่อให้มีความเหมาะสมรอบด้าน เพื่อป้องกันการถูกครอบงำ นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือสื่อฟรีทีวี เพิ่มพื้นที่การรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชนมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน