เขื่อนทางภาคเหนือเริ่มกักน้ำเพิ่มเตรียมรับมือภัยแล้ง

เขื่อนทางภาคเหนือเริ่มกักน้ำเพิ่มเตรียมรับมือภัยแล้ง

เขื่อนทางภาคเหนือเริ่มกักน้ำเพิ่มเตรียมรับมือภัยแล้ง

รูปข่าว : เขื่อนทางภาคเหนือเริ่มกักน้ำเพิ่มเตรียมรับมือภัยแล้ง

เขื่อนทางภาคเหนือเริ่มกักน้ำเพิ่มเตรียมรับมือภัยแล้ง เขื่อนทางภาคเหนือบางแห่ง เริ่มกักน้ำเพิ่มเติม เตรียมรับมือภัยแล้ง ล่าสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ขอความร่วมมือ เกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และลดพื้นที่ปลูกข้าว หลังจำเป็นต้องปล่อยน้ำ ไปเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิตต์ และเขื่อนเจ้าพระยา ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติ

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ยังคงปล่อยน้ำเก็บกัก ไปยังพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และ บรรเทาขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่

โดยมีการระบายน้ำวันละประมาณ 7 ล้านลูกบาศ์กเมตร จากปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 680 ล้านลูกบาศ์กเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 72 ของความจุ

นายสมหวัง ปานสุขสาร หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน บอกว่า ระดับน้ำเก็บกักที่เขื่อนสิริกิตต์ยังคงวิกฤตอยู่ เช่นเดียวกับเขื่อนเจ้าพระยา ที่ยังต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ

ดังนั้นการบริหารจัดการร่วมของกรมชลประทาน จึงได้ระบายน้ำจากเขื่อนแควน้อย ไปสมทบกับเขื่อนสิริกิตต์ และยังประกาศลดพื้นที่ปล่อยน้ำ เข้าสู่พื้นที่ชลประทานเกือบทั้งหมด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้อย่างเพียงพอ

พร้อมขอความร่วมมือจากเกษตรกร ให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และลดพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในระยะยาวต่อไป


กลับขึ้นด้านบน