7 องค์กรธุรกิจจัดเวทีกลางระดมความเห็น วันนี้

7 องค์กรธุรกิจจัดเวทีกลางระดมความเห็น วันนี้

7 องค์กรธุรกิจจัดเวทีกลางระดมความเห็น วันนี้

รูปข่าว : 7 องค์กรธุรกิจจัดเวทีกลางระดมความเห็น วันนี้

7 องค์กรธุรกิจจัดเวทีกลางระดมความเห็น วันนี้ หลังการหารือร่วมกันระหว่าง 7 องค์กรภาคธุรกิจ, ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น และแกนนำ กปปส.เมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.56) 7 องค์กรธุรกิจ จะเป็นตัวกลางในการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ พร้อมหารือข้อสรุปตามข้อเสนอของ กปปส.ในวันนี้ (13 ธ.ค.56)

วันนี้ (13 ธ.ค.56) 7 องค์กรภาคธุรกิจ ได้ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ทำหน้าที่เป็นเวทีกลาง ในการจัดระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ และผู้รู้ เพื่อร่วมกันเสนอทางออกที่เป็นไปได้ให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวทางการปฏิรูปของ กปปส. ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมเมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.56) จะเป็นข้อเสนอหนึ่งที่จะถูกเสนอในเวทีเสวนาวันนี้ด้วย

ด้านนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ประเทศไทย กล่าวถึงข้อชี้แจงของ กปปส. เมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.56) ว่า บางเรื่องยังไม่มีความชัดเจนนัก เช่น ที่มาของสภาประชาชน แต่ต้องถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเชื่อว่า หากมีการพบปะหารือกันกันต่อเนื่องในอีกหลายเวที ก็จะสร้างความกระจ่างมากขึ้น โดยหลังจากนี้ ภาคเอกชนจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ขณะที่ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ยอมรับว่า ปัญหาความไม่สงบทางทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นส่วนแรก และคาดหวังว่า หลังจากการเลือกตั้งทุกอย่างจะกลับไปสู่ความสงบอีกครั้ง แต่หากพบว่ารัฐบาลส่อทุจริตอีกครั้ง ประชาชนก็จะออกมาเดินขบวนขับไล่อย่างนี้อีกครั้งเช่นกัน ดังนั้นจึงควรกำหนดกติกาก่อนการเลือกตั้งให้ชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน