กองทัพไทยจัดเสวนาหาทางออกประเทศ

กองทัพไทยจัดเสวนาหาทางออกประเทศ

กองทัพไทยจัดเสวนาหาทางออกประเทศ

รูปข่าว : กองทัพไทยจัดเสวนาหาทางออกประเทศ

กองทัพไทยจัดเสวนาหาทางออกประเทศ หลังแกนนำ กปปส.เรียกร้องขอเข้าพบผู้นำเหล่าทัพเพื่อหารือทางออกประเทศไทย โดยอ้างว่าได้รับการตอบรับในการพูดคุยแล้วในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ โดยภายหลังกองทัพไทย ได้ส่งหนังสือแจ้งสื่อมวลชน ระบุว่า กองทัพไทยจะเป็นผู้ประสานงานจัดเวทีเสวนาสาธารณะ เพื่อรับฟังความเห็นทุกองค์กร โดยจะยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย และทำตามข้อบังคับของกฎหมาย

กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งเอกสารข่าวแจกสื่อมวลชน เรื่อง กองทัพไทยจัดเวทีเสวนาสาธารณะเพื่อปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็น และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

โดยเนื้อหา ระบุว่า กองทัพไทย จะจัดให้มีเวทีเสวนาสาธารณะในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 56 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ในเวลา 14.15 น. โดยเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 15.00 น. และจะเริ่มเสวนาในเวลา 17.00 น. ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้แทน กปปส.ชี้แจง จากนั้นผู้แทนกลุ่มต่างๆ จะได้ซักถาม

สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้แทนหน่วย องค์กร นักวิชาการ ภาคเอกชน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งกองทัพไทยจะได้เชิญกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมเสวนาต่อไป

กองทัพไทย ยืนยันในเอกสารด้วยว่า จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาประเทศ โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎ ระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม

ส่วนท่าทีล่าสุดของ กปปส. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ขึ้นกล่าวปราศรัยบนเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขอบคุณกองทัพ ที่เปิดโอกาสให้คณะ กปปส. ได้เข้าพบหารือถึงทิศทางการดำเนินการ

สำหรับแนวทางของ กปปส. เรื่องการปฏิรูประเทศไทยนั้น ได้ชี้แจงให้กลุ่มผู้นำองค์กรทางธุรกิจ 7 องค์กรได้รับทราบแล้วเมื่อวานนี้ คือ นายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากรักษาการทั้งคณะ และต้องไม่ตั้งใครเป็นผู้รักษาการอีก ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้น และหาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ลาออก จะขอให้วุฒิสภานำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ผู้เหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับ และสมควรมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการตรากฎหมายเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แข็งแรง เช่น คนที่กระทำการคอร์รัปชั่นต้องได้รับความผิด โดยไม่มีอายุความ ต้องถูกดำเนินคดี และการปกครองประเทศต่อไป ต้องยอมรับอำนาจของประชาชน ต้องให้ประชาชนตรวจสอบอำนาจได้อย่างเข้มข้น

ขณะเดียวกัน ต้องปรับโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ตำรวจอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประชาชน เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเพียงผู้เดียวที่มีอำนาจสั่งการ

ส่วนกรณีสภาประชาชน คุณสมบัติสำคัญคือต้องไม่มีคนของพรรคการเมือง โดยอาจมีจำนวน 400 คน โดย 300 คน มาจากตัวแทนทุกสาขาอาชีพ ส่วนอีก 100 คน เป็นการคัดเลือกจาก กปปส. ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

สำหรับความเคลื่อนไหวของ กปปส. วันนี้(13 ธ.ค.) จะมีการจัดรายการ กปปส.พบสื่อมวลชน ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทย ในเวลา 10.30 น. ที่สนามม้านางเลิ้ง โดยขอให้สื่อมวลชนที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนภายในเวลา 10.00 น.

ส่วนวันพรุ่งนี้ (14 ธ.ค.56) กปปส.จะจัดสมัชชามวลมหาประชาชน ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยจะเชิญชวนประชาชนออกมาร่วมแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยจากแกนนำ กปปส.ได้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน