ชาวนาหลายพื้นที่ยังไม่ได้เงิน "จำนำข้าว"-ธกส.ยอมรับจ่ายเงินได้ถึงสิ้นปีเท่านั้น

ชาวนาหลายพื้นที่ยังไม่ได้เงิน "จำนำข้าว"-ธกส.ยอมรับจ่ายเงินได้ถึงสิ้นปีเท่านั้น

ชาวนาหลายพื้นที่ยังไม่ได้เงิน "จำนำข้าว"-ธกส.ยอมรับจ่ายเงินได้ถึงสิ้นปีเท่านั้น

รูปข่าว : ชาวนาหลายพื้นที่ยังไม่ได้เงิน "จำนำข้าว"-ธกส.ยอมรับจ่ายเงินได้ถึงสิ้นปีเท่านั้น

ชาวนาหลายพื้นที่ยังไม่ได้เงิน แม้รัฐบาลยืนยันจะเร่งรัดการจ่ายเงินกับชาวนาที่นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำข้าว แต่จนถึงขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดยังไม่ได้รับเงิน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยอมรับว่า สามารถจ่ายเงินรับจำนำข้าวได้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ธ.ค.) แกนนำชาวนาแต่ละจังหวัดทั้งภาคกลางและภาคเหนือกว่า 30 คน จะเดินทางไปร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาเงินในโครงการรับจำนำข้าวที่ยังล่าช้า ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยจะรอผลสรุปจากที่ประชุมถึงแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งถ้าผลออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ ชาวนาก็จะออกมารวมตัวกันเรียกร้องต่อไป

 
ขณะที่นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย บอกว่า ชาวนาต้องรอเงินจาก ธ.ก.ส.มาแล้ว 1-2 เดือน และกังวลว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศยุบสภาจะทำให้การจ่ายเงินล่าช้าออกไปอีก ซึ่งเงินจำนวนนี้ นอกจากจะต้องนำไปใช้หนี้สินแล้ว ยังต้องใช้ในการลงทุนเพาะปลูกรอบใหม่ พร้อมเสนอให้รัฐบาลประกันราคาข้าวที่ความชื้น 25 เปอร์เซ็นต์ที่ตันละ 1 หมื่นบาท ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่รับได้
 
ขณะที่นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต 2556/2557 ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 17,000 ล้านบาท และจะทยอยจ่ายให้เกษตรกรที่นำใบประทวนมาขึ้นเงินกับ ธ.ก.ส. แต่อาจจะล่าช้าประมาณ 30-45 วัน เนื่องจากต้องรอเงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม จะต้องใช้เงินรับจำนำถึง 39,000 ล้านบาท
 
ส่วนโครงการรับจำนำข้าวในช่วง 2 ฤดูการผลิตที่ผ่านมา ใช้เงินไปแล้ว 680,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกรอบการรับจำนำที่กำหนดไว้ที่ 500,000 ล้านบาท แต่กระทรวงพาณิชย์ได้เม็ดเงินคืนมาจากการระบายข้าว และเงินคืนจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งประเมินว่า จะระบายข้าวได้อีก 95,000 ล้านบาท ในสิ้นเดือนกันยายน ปีหน้า ซึ่งจะทำให้วงเงินรับจำนำข้าวอยู่ในกรอบที่ ครม.กำหนด และยังมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้เกษตรกร แต่การรับจำนำข้าวรอบ 2 ต้องรอความเห็นชอบจากรัฐบาลชุดใหม่
 
ขณะที่ รายงานข่าวจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ สบน. ต้องหยุดแผนการกู้เงินที่จะใช้ในโครงการจำนำข้าวไปก่อน เพราะหลังจากรัฐบาลประกาศยุบสภา คณะกรรมการกำกับการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศระเบียบห้ามรัฐบาลใช้ทรัพยากรบุคคลและการเงินที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของรัฐบาล ซึ่ง สบน.จะต้องทำหนังสือไปสอบถาม กกต. เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสามารถกู้เงินเพื่อโครงการดังกล่าวได้ต่อหรือไม่ และจะสอบถามไปยังรัฐบาลด้วยว่าโครงการดังกล่าวจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่อย่างไร 
 


กลับขึ้นด้านบน